Кука и Куку
68 5 70
Обаждане
Споделяне:
"Плетенето не ме привличаше, така че две години по-късно плета през цялото си свободно време. Кълнях се, че само ще оплета две-три шапки и шалчета за мен и близките си, и никога не бих плела играчки. Затова сега плета предимно играчки. Твърдях, че плетенето на една кука е за възрастни дами, любители на покривките. Така че сега имам 3-4 пълни комплекта куки, които никога не ми достигат. Всички шкафове вкъщи са пълни с прежда, но уви, никога нямам точно цветът или видът, който ми е необходим!"

Моите творения