Нов месец-нова инициатива!

73 01.08.22

Нов месец-нова инициатива! Този път тя е посветена на Велинка:

Който желае и има възможност да помогне, може да го направи по един от следните начини:   

   - Да отиде в групата за Велинка и да предложи свое творение, а който го купи, да дари паричките за каузата;

   - Да отиде в групата за Велинка и да предложи своя ненужна вещ, а който я купи, да дари паричките за каузата;

   - Директно да преведе пари по един от следните начини:
       1. Дарителска сметка:
           - IBAN: BG26 BPBI 7942 4079 9204 01
           - BIC: BPBIBGSF
           - Tитуляр: Владислава Евгениева Демерджиева
        2. PayPal: helpvelina2016@abv.bg
        3. REVOLUT: @vladis19xc🙏❤

Сърдечни благодарности на всички за подкрепата към това прекрасно дете!