Скъпи, многоуважаеми поддръжници, 🥰

🙏🏻 Бих искал да изкажа най-дълбоката си, искрена и сърдечна благодарност, на която съм способен, за да подчертая, колко съм признателен за Вашата подкрепа! Това за мен означава наистина ама наистина много! ❤️

🖥️ Благодарение на Вашата подкрепа, имам възможност да заплащам за сървърите, на които върви Handmasters , както и за услугите, които ползвам, за да може Handmasters да върви гладко и безпроблемно, и да поема все по-нарастващия трафик.

👍 Не забравяйте, че част от средствата биват влагани във Фейсбук реклама и по този начин Вашите творения достигат до още по-голям брой хора! Така доброто, което правите се връща обратно при Вас! ❤️

🧒 Не забравяйте също и, че част от средствата биват дарявани на месечната, благотворителна кампания, която организирам в групата ни , така че Вашата подкрепа достига до още по-голям брой хора и то точно тези, които имат най-голяма нужда - децата на България! 🇧🇬

Така всеки предава част от добротата си на следващия по веригата и получава от тази на предходния, за да може кръгът да се затвори, да няма ощетени и всеки да се чувства удовлетворен! Истинска магия! 👼

Искрено Ваш,
Николай 🙇🏻

🥇 Златно членство


🥈 Сребърно членство


🥉 Бронзово членство


🍺 По една бира всеки месец

💐 Многократни поддръжници

💐 50
💐 32
💐 22
💐 10
💐 7
💐 6
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 5
💐 4
💐 4
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 3
💐 2
💐 2
💐 2
💐 2

🌷 Еднократни поддръжници